Har du brug for en erstatningsadvokat?

31 oktober 2016 Kenneth Kristensen

Rigtige mange danskere kommer hvert år til skade i i trafikken. I langt de fleste tilfælde har du som tilskadekommen ret til erstatning, men det kan være svært at føre sin sag overfor et forsikringsselskab, hvis man samtidig skal koncentrere sig om dit helbred og evt. sin families helbred. I dette tilfælde har du brug for en erstatningsadvokat. Man skal være bevist om at forsikringsselskabet altid har fokus på at betale så lidt som muligt i erstatning. Derfor har du brug for en advokat, der udelukkende arbejder for at optimere dine forhold i dialogen med forsikringsselskabet, så du kan få den højest mulige erstatning.
Hos Hviid Advokater kan du blive rådgivet af et team af specialiseret erstatningsadvokater. Her får du advokater, der er 100 procent på din side, og som er effektive og som skabe gode resultater. Erstatningsadvokaterne hos Hviid yder kompetent rådgivning i forbindelse med personskadeerstatning således, at du opnår den størst mulige erstatning, når du har været udsat for en ulykke i trafikken. Du får god juridisk og menneskelig støtte, og du får erstatningsadvokater med en erfaring, der gør en forskel.

Gratis første samtale

Den første samtale med en erstatningsadvokat hos Hviid Advokater er altid gratis. Du kommer ikke til at betale for forhåndsvurderingen, og du kommer ikke til at betale salær, hvis du ikke opnår nogen erstatning. Det er super let at komme i kontakt med Hviid Advokater. Du skal blot via Hviid-erstatningsadvokater.dk udfylde en række rubrikker med information om din sag. Så vil du blive kontaktet og indbudt til en samtale. Og så har de hos Hviid Advokater landsdækkende behandling med afdelinger i alle de store byer i Danmark. Dette betyder at der både er en landsdækkende service at trække på, og en lokal viden om forholdene i de enkelte byer.

Gratis råd

Via hviid-erstatningsadvokater.dk kan du få en række gratis råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du har pådraget dig en personskade i forbindelse med en ulykke. Her kan du blandt andet læse at det er en god ide at kontakte en skadestue eller en praktiserende læge så hurtigt som muligt efter en ulykke. I de fleste sager er det et krav at dette skal ske inden for 72 timer efter ulykken. Du skal oplyse lægen om samtidlige skader og symptomer, du oplever og sikre dig, at disse tydeligt fremgår af journalterne. Naturligvis skal du anmelde skaden til de involveredes forsikringsselskaber. Dette gælder både til en eventuel ansvarlig skadevolders forsikringsselskab og til dit eget ulykkesforsikringsselskab. Og du skal være super grundig og detaljeret, når du beskriver skaden og symptomerne. Og så bør du altid acceptere et tilbud fra forsikringsselskabet, før du har haft en erstatningsadvokat med på råd.

Flere Nyheder